English

Akdeniz University Faculty of Letters

PHILOSOPHY DEPARTMENT

The Philosophy Department was founded in 2001 and continues to work to educate its students as well-equipped philosophy teachers and academics who are qualified with international literature and current developments in all disciplines of philosophy and to create opportunities for their employment.


In 2002, the department started accepting graduate students in coordination with the Institute of Social Sciences. In the academic year of 2005-2006, the department started its undergraduate program, which consists of an education period with 8 semesters. In 2011, the department started his Ph.D. program.

Our department is a member of  Farabi, Mevlana, Free-Mover and Erasmus+ programs.


Graduates of our department have the opportunity to work as a Research Assistant, Specialist and Instructor. Our students who take formation courses also work as “Philosophy Group Teachers” in national and private schools.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün misyonu, çok söylemli bir milenyumda, hakikat duygusu ve merakını yitirmeden, doğru düşünme becerilerini güvenilir bilgiyle birleştiren, yerel ile küresel arasında «düello» değil, bir «düet» yaratmayı arzulayan öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon

Bölüm felsefenin bütün disiplinlerinde uluslararası literatüre ve güncel gelişmelere hakim, donanımlı felsefe grubu öğretmenleri ve akademisyen adayları eğitmek ve istihdam edilmeleri için olanaklar oluşturulmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettirir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 070058 Antalya/TÜRKİYE
E-posta: fatosnas@akdeniz.edu.tr
Tel: +902423103202
Tel: +902422274400 (Dahili 3202)