Doktora Öğrenci Alımı ve Bilim Sınavları

 • Doktora programımıza başvurmak isteyen öğrenci adayları, Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasında başvuru koşullarıyla birlikte duyurulan doktora programı başvuru ilanlarını takip etmelidir. Başvuru tarihleri için Akdeniz Üniversitesi lisansüstü akademik takvimini kontrol edebilirsiniz. Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin tüm usul ve esaslar için Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ni inceleyebilirsiniz.
 •  
 • Doktora Öğrenci Alım Sınavı Güncel (2024) Soru Havuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

 • Not: Felsefe doktora programına başvuracak adayların kabul sınavı için hazırlanmış olan "çalışma havuzu" felsefenin dört evrensel çalışma alanından (Metafizik, Epistemoloji, Etik ve Estetik) seçilmiş olan toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Hazırlanan sorular dışında öğrencinin genel felsefe bilgisini ölçecek yeni sorular eklenebilir.
 •  
 • Öğrenci Alımı ve Bilim Sınavlarının Yapılma Biçimine İlişkin Bölüm Kararları: 

 • (Kararlar, Felsefe Anabilim Dalı tarafından 10.10.2023 tarihinde YÖKAK gereklerine uygun şekilde düzenlenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.)
 •  
 • * Felsefe Anabilim Dalı yılda yalnızca 1 (bir) kez doktora öğrenci alımı yapar.
 • * Lisansüstü öğrenci alımlarında, ilanda belirtilen koşulları sağlayarak sınava alınmayı hak eden öğrenciler S.B.E. ve Felsefe Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenir.
 • * Sınav yalnızca yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilir.
 • * Felsefe Anabilim Dalı doktora programına kabul sınavları için, felsefenin dört evrensel çalışma alanından (Metafizik, Epistemoloji, Etik ve Estetik) seçtiği toplam 20 soruluk “çalışma havuzu”nu hazırlar. Hazırlanan sorular dışında öğrencinin genel felsefe bilgisini ölçecek yeni sorular eklenebilir. Bu soru havuzları her sınav döneminden 4 (dört) ay önce ilan edilir.
 • * Sınav günü çekilecek kurayla doktora bilim sınavı için 12 adet sorudan oluşacak sınav kağıtları basılır.
 • * Adayların her başlıktan diledikleri 1 (bir) soruya yanıt vermeleri istenir ve değerlendirme her aday için dört yanıt üzerinden yapılır.
 •  
 • * Jürilerin Oluşturulması: Doktora bilim sınavı için o yıl görev yapmak üzere asil ve yedek jüri üyeleri Felsefe Anabilim Dalındaki dört farklı anabilim dalının eşit temsil edilebilmesine olanak verecek biçimde belirlenir. Bölüm öğretim üyelerinin jürilerde üyelik deneyimine eşit katılabilmeleri için, görev alacak jüri üyelerinin anabilim dalı başkanlarında değişimli olarak belirlenmesine özen gösterilir.
 •  
 •  
 •  
Eklenme tarihi :10.01.2024 14:24:58
Son güncelleme : 20.03.2024 13:38:15