Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda kapsamlı bilgiye ve sentez gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Yeterlik sınavları, yılda en fazla iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Enstitüye tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç beşinci, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Daha detaylı bilgi için, Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esaslara ilişkin Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin "doktora yeterlik" ile ilgili bölümünü inceleyebilirsiniz. Yeterlik sınavı ile ilgili süreçte ihtiyacınız olan formlara buradan ulaşabilirsiniz.

Doktora Yeterlik Sınavı Daraltılmış Güncel (2024) Soru Havuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazılı ve Sözlü Sınav Tarihi: 05.07.2024
Sınav Yeri: Felsefe Bölümü Toplantı Salonu
Yazılı Sınav Saati: 10:00-12:00
Sözlü Sınav Saati: 14:00
 
 • Doktora Yeterlik Sınavlarının Uygulanmasına İlişkin Bölüm Kararları: 

 • (Kararlar, Felsefe Anabilim Dalı tarafından 10.10.2023 tarihinde YÖKAK gereklerine uygun şekilde düzenlenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.)
 •  
 • * Doktora Yeterlik Sınavları, yılda 1 (bir) kez S.B.E.’nün belirlediği tarih aralığına uygun olarak Yeterlik Komitesi tarafından belirlenecek tek tarihte ve ortak jüri marifetiyle yapılır.
 • * Danışman öğretim üyeleri, Enstitü tarafından belirlenen tarihler içinde, danışmanlığını yürüttüğü öğrencinin doktora yeterlik sınavına girmeye uygun aşamaya geldiğini bildirir dilekçesini yazarak Anabilim Dalı Başkanlığı’na iletir.
 • * Doktora Yeterlik Komitesi, ilgili sınav döneminde yeterlik sınavına girecek tüm öğrenciler için 3’ü bölüm içinden, 2’si başka üniversitelerden, (1 içerden 1 de dışarıdan yedek de dahil olmak üzere) 5 (beş) kişilik sınav jürisini belirler.
 •  

* Doktora Yeterlik Komitesi’nin sınav jürisini belirlemede izleyeceği yöntem şöyledir:

 1. Felsefe Anabilim Dalı bünyesinde sembolik olarak faaliyet gösteren dört anabilim dalının başkanlarının her birinden, dışarıdan belirlenecek 2 jüri üyesinin kurayla belirlenebilmesi için “dış jüri havuzu”nu oluşturmak üzere toplam 5’er adet (beş) isim istenir. Toplanan 20 dış jüri üyesinin adları havuza eklenir. Her yeterlik sınav dönemi için 2 adet dış jüri üyesi bu havuzdan kurayla seçilerek 2 asil ve 1 yedek dış jüri üyesi belirlenir. Yeterlik sınavına katılacak dış jüri üyeleri, yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin bu dokümanda açıklanan ve Felsefe Anabilim Dalı Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslar konusunda önceden bilgilendirilir.
 2. Jüride yer alacak bölüm içi 3 jüri üyesi, bölümde faaliyet gösteren dört anabilim dallarının en az üçünün birer üyeyle temsil edilebilmesini sağlamak üzere anabilim dalı başkanlıklarından istenir. İlgili dönemde sınava girecek öğrencinin danışmanı jürinin asil üyesidir ve jürideki anabilim dalı çeşitliliğini korumak üzere danışmanın ait olduğu anabilim dalından başkaca bir üye istenmez. Danışman, o dönemde sınava girecek birden fazla öğrencinin danışmanı olsa bile jüriye aynı anabilim dalından birden fazla üye eklenemez.
 3. Danışman öğretim üyesinin jüride asil üyelik görevini yapmaya engel bir durumunun çıkması durumunda, danışmanın anabilim dalından önerilen başka bir üye jüride asil üye olarak yer alır.
* Doktora Yeterlik Komitesi’nin sınavların yapılmasıyla ilgili izleyeceği yöntem şöyledir:
 •       Yazılı Sınav:
  1. Felsefenin evrensel çalışma konularından dördü olan Metafizik, Epistemoloji, Etik ve Estetik sınav içeriğinin temel başlıklarını oluşturur.
  2. Doktora Yeterlik Komitesi, her bir başlık altında yer alacak sorular için anabilim dallarından soru önerilerini alır ve her sınav dönemi için her başlık altında 5 (beş) adet olmak üzere toplam 20 soruluk havuzu sınav döneminden 4 ay önce ilan eder.
  3. Adaylar, 20 soruluk bu havuza çalışmakla yükümlüdürler.
  4. Sınav günü Komite tarafından kurayla -her başlıktan 3 adet olmak üzere toplam 12 soru seçilerek sınav kağıtları üretilir.
  5. Adaylardan sınavda, her başlık altındaki 3 adet sorudan dilediği 1 (bir) adet soruyu yanıtlamak suretiyle toplam 4 (dört) soruya yanıt vermeleri istenir.
  6. Yazılı sınav değerlendirmesi her aday için -kendi seçtiği- 4 soruya verdiği yanıtlar üzerinden yapılır.
 •        Sözlü Sınav
  1. Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar sözlü sınava alınır.
  2. Sözlü sınavda jüri yazılı sınavda öğrenci tarafından verilen yanıtların ezbere dayalı bir performans olmadığından emin olmak üzere, o yanıtlar çerçevesinde adayı sözlü olarak değerlendirir.

   

   

   

Eklenme tarihi :10.01.2024 15:55:52
Son güncelleme : 20.03.2024 13:42:50