Yüksek Lisans Öğrenci Alımı ve Bilim Sınavları

 • Yüksek Lisans programımıza başvurmak isteyen öğrenci adayları, Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasında başvuru koşullarıyla birlikte duyurulan doktora programı başvuru ilanlarını takip etmelidir. Başvuru tarihleri için Akdeniz Üniversitesi lisansüstü akademik takvimini kontrol edebilirsiniz. Akdeniz Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek eğitim ve öğretim ile araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin tüm usul ve esaslar için Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ni inceleyebilirsiniz.
 •  
 • Öğrenci Alımı ve Bilim Sınavlarının Yapılma Biçimine İlişkin Bölüm Kararları: 

 • (Kararlar, Felsefe Anabilim Dalı tarafından 10.10.2023 tarihinde YÖKAK gereklerine uygun şekilde düzenlenerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.)
 •  
 • * Felsefe Anabilim Dalı yılda yalnızca 1 (bir) kez yüksek lisans öğrenci alımı yapar.
 • * Lisansüstü öğrenci alımlarında, ilanda belirtilen koşulları sağlayarak sınava alınmayı hak eden öğrenciler S.B.E. ve Felsefe Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenir.
 • * Sınav yalnızca yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilir.
 • * Felsefe Anabilim Dalı yüksek lisans programına kabul sınavları için, felsefenin dört evrensel çalışma alanından (Metafizik, Epistemoloji, Etik ve Estetik) seçtiği toplam 20 soruluk “çalışma havuzu”nu hazırlar. Bu soru havuzları her sınav döneminden 4 (dört) ay önce ilan edilir
 • * Sınav günü çekilecek kurayla yüksek lisans bilim sınavı için 12 adet sorudan oluşacak sınav kağıtları basılır.
 • * Adayların her başlıktan diledikleri 1 (bir) soruya yanıt vermeleri istenir ve değerlendirme her aday için dört yanıt üzerinden yapılır.
 •  
 • Jürilerin Oluşturulması: Yüksek lisans bilim sınavı için o yıl görev yapmak üzere asil ve yedek jüri üyeleri Felsefe Anabilim Dalındaki dört farklı anabilim dalının eşit temsil edilebilmesine olanak verecek biçimde belirlenir. Bölüm öğretim üyelerinin jürilerde üyelik deneyimine eşit katılabilmeleri için, görev alacak jüri üyelerinin anabilim dalı başkanlarında değişimli olarak belirlenmesine özen gösterilir.
 •  

 

Eklenme tarihi :10.01.2024 16:35:45
Son güncelleme : 20.03.2024 13:45:00